| Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz |
1. Myslete si dvouciferné číslo (například: 54)
2. Odečtěte obě cifry od původního čísla (54 - 5 - 4 = 45)
3. Výsledek vyhledejte v tabulce a zapamatujte si symbol vpravo od čísla
4. Naplno se na tento symbol soustřeďte!
5. Klikněte na odkaz pod tabulkou a Vaše myšlenky se přečtou00^ 01T 02h 03a 04d 05i 06m 07_ 08b 09u
10o 11_ 12_ 13^ 14S 15T 16_ 17O 18u 19h
20v 21v 22u 23^ 24z 25T 26S 27u 28T 29i
30R 31f 32U 33N 34a 35J 36u 37T 38n 39o
40] 416 42J 43b 44z 45u 46x 47] 48i 49a
50S 51h 52R 53u 54u 55N 56[ 57m 58x 59v
60M 61n 62n 63u 64U 65S 66{ 67J 68h 69{
70_ 71_ 72u 73i 74J 75_ 76b 77_ 78] 79M
80i 81u 82[ 83U 84i 85R 86[ 87_ 88N 89J
90^ 91l 92^ 93h 94m 95u 96i 97M 98o 99J