| Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz |
1. Myslete si dvouciferné číslo (například: 54)
2. Odečtěte obě cifry od původního čísla (54 - 5 - 4 = 45)
3. Výsledek vyhledejte v tabulce a zapamatujte si symbol vpravo od čísla
4. Naplno se na tento symbol soustřeďte!
5. Klikněte na odkaz pod tabulkou a Vaše myšlenky se přečtou00M 01J 02x 03h 04b 05T 06v 07l 08i 09l
10[ 11_ 12u 13{ 14O 15l 16M 17v 18l 196
20[ 21J 22M 23[ 24d 25l 26[ 27l 28J 29b
30d 31J 326 33I 34[ 35l 36l 37m 38f 39x
40M 41J 42S 43m 44z 45l 46o 47R 48R 49f
50[ 51d 52M 53U 54l 55n 56[ 57{ 58a 59b
60N 61] 62N 63l 64O 65b 66a 67I 68M 69[
70T 71l 72l 73b 74b 756 76N 77U 78o 79[
80v 81l 82{ 83o 84M 85f 86S 87] 88_ 89U
90_ 91f 92U 93] 94S 95U 96N 97i 986 99N